Zarządzenie numer 0050.48.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 26.08.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie 

unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców 1863 r.

w Tuliszkowie

 ______________________________________________________________