Zarządzenie numer 0050.49.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 29.08.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie 

przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków

za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków za I półrocze 2016 roku,

informacji z wykonania planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku

 Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

 ______________________________________________________________