Zarządzenie numer 0050.28.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 15.06.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

____________________________________________________________