Petycja z prośbą o zmianę ulic

propagujących komunistyczny system totalitarny,

znajdujących się w granicach administracyjnych

miasta Tuliszków