Petycja w sprawie aby Jednostka Samorządu Terytorialnego

- uwzględniając racjonalne możliwości budżetowe-

zaplanowała proces wymiany systemów operacyjnych

z Windows XP na systemy posiadające obecnie wsparcie Producenta