Petycja w sprawie dokonania analizy zadań związanych z poprawą efektywności energetycznej