Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

którym udzielono pomocy publicznej z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego do produkcji rolnej

 w okresie od 01.01. 2015 r. do 31.12.2015 r.