Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,

którym udzielono pomocy publicznej z tyt. dofinansowania zawodowego młodocianych pracowników

w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.