Zarządzenie numer 0050.12.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 3.03.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2016 rok.

______________________________________________________________