Zarządzenie numer 0050.9.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 2.03.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie

powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą "Przebudowa ulic wewnętrznych B. Malinowskiego, K. Baczyńskiego, Z. Nałkowskiej, ulic łączących ul. Nałkowskiej i K. Baczyńskiego na Osiedlu Młodych w Tuliszkowie".

______________________________________________________________