Zarządzenie numer 0050.13.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 16.03.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko

dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Grzymiszewie

______________________________________________________________