Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w dniu 1 marca 2016 roku