Zarządzenie numer 0050.1.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 4.01.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa oleju opałowego w ilości 146 000 l dla Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie , jednostek budżetowych gminy oraz instytucji kultury w 2016 r."

______________________________________________________________