Zarządzenie numer 0050.7.2016

 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

z dnia 29.01.2016 r.

_____________________________________________________________

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę i Miasto Tuliszków

______________________________________________________________