Sołtys: Piotr Grzeszczak

Rada Sołecka:

Kwiatkowski Tadeusz

Nowak Józef

Jędro Marcin

Sikorski Zdzisław

Uprawnionych do głosowania - 473

Obecnych w dniu głosowania - 50