Sołtys: Jan Mikołajczyk

Rada Sołecka:

Młotkiewicz Andrzej

Rymiszewski Józef

Komorska Zdzisława

Gronostaj Józef

Soszyński Władysław

Szymoniak Zbigniew

Samulska Bożena

Uprawnionych do głosowania - 1109

Obecnych w dniu głosowania- 129