obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO - USC 12

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

ZMIANA IMIENIA (IMION) DZIECKA

DANE WEJŚCIOWE

PODSTAWA PRAWNA

 Art. 70 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (. Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze zm.).

I.SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

Referat Ogólnoorganizacyjny, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, tel. (63) 279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  • Dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty)

  • Wniosek o przyjęcie oświadczenia

  • Ustne oświadczenie złożone do protokołu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego przez matkę i ojca dziecka

    Oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia może być złożone nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu

III. OPŁATY

Od czynności urzędowej (oświadczenia) pobiera się opłatę skarbową w wysokości 11 zł.

Opłatę wnosi się dopiero po złożeniu podania.

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie urzędu ( parter - pokój nr 8) lub na rachunek Urzędu Gminy   i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010.

 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się poza Tuliszkowem, sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu przez właściwy urząd stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka , rodzice  składają przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

 

DANE WYJŚCIOWE

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zmiana imienia (imion) dziecka dokonywana jest niezwłocznie.

Jeżeli dziecko urodziło się poza Tuliszkowem,  sprawa jest załatwiana niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia migracji aktu przez właściwy urząd stanu cywilnego do Bazy Usług Stanu Cywilnego.

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

VII. INFORMACJE DODATKOWE

VIII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 Referat Ogólnoorganizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1863 r.1 - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego -  Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (63) 279-17-71

IX. MIERNIK i WSKAŹNIK PROCESU

Miernik procesu

    Wskaźnik procesu

Ilość wydanych dokumentów/decyzji w terminie

   Oczekiwane 100%