Zarządzenie

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego

 zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.