Sygnatura zamówienia: RRG-ZP.271.4.2015 
  Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

  Data ogłoszenia : 2015-07-02

 

 

 

 

 

 

Przebudowa ulic w Tuliszkowie ul. Nortowska, łącznik ulic Poznańska - Nortowska , ulice na działakch 1648/4, 1648/5 i 1649/1