KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

 

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ


PODSTAWA PRAWNA

art.10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013r., poz 856 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras      psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. , poz.1628 ze zm.)


I. SPOSÓB  ZAŁATWIENIA  SPRAWY

Formularze wniosków można otrzymać w Biurze Obsługi Interesantów, w pok. nr 26 lub pobrać na stronie www.bip.tuliszkow.pl.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Pl. Powstańców     Styczniowych 1863r. 1, 62-740 Tuliszków


II. WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną wraz z załącznikami


III. OPŁATY

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.)  opłata skarbowa wynosi 82 zł. Wpłata na konto Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków- Bank Spółdzielczy w Koninie Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000 0010 z dopiskiem - "opłata za wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną".


IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Wydanie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na  prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną


V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

do 30 dni


VI.  TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.VII.  INFORMACJE DODATKOWE

  Wykaz ras psów uznawanych za agresywne:

1.       amerykański pit bull terrier

2.       Perro de Presa Mallorquin (pies z Majorki),

3.       buldog amerykański,

4.       dog argentyński,

5.       Perro de Presa Canario (pies kanaryjski),

6.       tosa inu,

7.       rottweiler,

8.       akbash dog,

9.       anatolian karabash,

10.    moskiewski stróżujący,

11.    owczarek kaukaski.

VIII. OSOBA ZAŁATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES)

Referat Rozwoju Gospodarczego -inspektor ds. rolnictwa i melioracji Mariola Musiałowska, pok. Nr 26,   tel. (063) 279 17 84