23 marca 2010 r. Rada Miejska w Tuliszkowie- uchwała XXXIV/240/2010- ustanowiła odznakę honorową „Zasłużony dla Gminy i Miasta Tuliszków”  oraz regulaminu jej nadawania – uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. 2010.110.2045.

W/w uchwała została zmieniona uchwałą Rady Miejskiej 0007.202014r. – uchwała ogłoszona w  Dzienniku Urzędowym Woj. Wlkp. 2014., poz. 3223