INFORMACJA

Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuliszkowie

o pełnionych dyżurach