Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających zdolności prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tyt.  zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.


 

obrazek