INFORMACJA

 

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 

o wyłożeniu dopublicznego wglądu list wyborców.