INFORMACJA

 

Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

 

z dnia 10 marca 2014 r.

 

o miejscach przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania

 

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych