Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających zdolności prawnej, którym udzielono pomocy publicznej z tyt. dofinansowania zawodowego młodocianych pracowników w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

obrazek