WNIOSEK

do Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków

o wyrażenie zgody na używanie herbu Gminy i Miasta Tuliszków