Sołtys: Jadwiga Wieruchowska

 

Rada Sołecka:


Włodarska Sylwia

Graczyk Grzegorz

Kościelak Marek

Woźniak Agnieszka

Nowakowski Jan

 

Uprawnionych do głosowania – 456

Obecnych w dniu głosowania – 60