Sołtys: Zdzisław Wszędybył

 

Rada Sołecka:


Bącler Jarosław

Szulc Zygmunt

Borkowski Henryk

 

Uprawnionych do głosowania –247

Obecnych w dniu głosowania – 24