Sołtys: Stanisław Adamek

Rada Sołecka:


Wojtczak Krzysztof

Kałużny Jan

Szczap Tadeusz

 

Uprawnionych do głosowania –351

Obecnych w dniu głosowania – 17