Przewodniczący: Jan Kozłowski

 

Członkowie Rady:


Glicza Teresa,

Jarosik Roman,

Pośpiech Józef,

Przybyłowicz Stanisław,

Siepka Ala,

Siepka Mirosława

 

Rada Samorządu Mieszkańców m. Tuliszkowa:

 

1. Sławomir Małolepszy

2. Jan Kozłowski

3. Grażyna Glicza

4. Bohdan Radecki

5. Dariusz Raszewski

6. Stanisław Przybyłowicz

7. Ala Siepka

8. Jakub Wawrzyniak

9. Jarosław Lipowski

10. Jadwiga Małolepsza

11. Mirosława Siepka

12. Józef Pospiech

13. Tadeusz Ast

14. Maria Jabłońska

15. Roman Jarosik

 

 

Uprawnionych do głosowania –2792

Obecnych w dniu głosowania – 97