Projekty uchwał
na sesje Rady Miejskiej w Tuliszkowie
w dniu 10 listopada 2009 roku.