Projekty uchwał
na sesje Rady Miejskiej w Tuliszkowie
w dniu 06 lipca 2009 roku.