Projekty uchwał
na sesje Rady Miejskiej w Tuliszkowie
w dniu 17 czerwca 2009 roku.