Projekty uchwał
na sesje Rady Miejskiej w Tuliszkowie
w dniu 17 grudnia 2008 roku.