obrazek

KARTA SPRAWY 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063)2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

SYMBOL

RO.4464....

 

NAZWA PROCESU

ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECI NIEPEłNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ

 

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2021 r., poz.1082)

I.  SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY

 Wniosek rodziców  przyjmowany jest w Punkcie Obsługi Interesantów lub w pokoju nr 15 Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

- wniosek rodziców o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż dziecko to kwalifikuje się do osób niepełnosprawnych. 

- orzeczenie o potrzebie nauczania specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną .

III. OPŁATY

Bez opłat

 

IV.   SPOSÓB POSTĘPOWANIA

- W przypadku zakwalifikowania się do dowozu dziecka, kryteria o zwrot kosztów  zostają zawarte w umowie.

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

14 dni

VI.   TRYB ODWOŁAWCZY

brak

VII.    INFORMACJE DODATKOWE

 1)  Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

 

VIII. OSOBA ZALATWIAJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

Referat Centrum Usług Wspólnych, Referent ds. oświaty i wychowania, Krystyna Janiszyn, pok. nr 23, tel. 63 2791785