KARTA SPRAWY

 

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków, Plac Powstańców Styczniowych 1863r. 1

tel.: (063) 2793116, fax.: (063) 2791770, e-mail: sekretariat@tuliszkow.pl

www.tuliszkow.pl

 

SYMBOL

R0-USC 06/10

NAZWA PROCESU

WYDAWANIE AKTÓW STANU CYWILNEGO

NAZWA SPRAWY

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O DOKONANYCH W KSIĘGACH STANU CYWILNEGO WPISACH, ICH BRAKU, ORAZ ZAGINIĘCIU LUB ZNISZCZENIU KSIĘGI

Nr strony

1/1

PODSTAWA PRAWNA

 

  • art. 79 , art. 83  ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. :Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 z późniejszymi zmianami).

I.        SPOSÓB   ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Referat Ogólno-Organizacyjny, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, pokój nr 2 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, ul. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków, tel. (0-63)279-17-71.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach,

 ich braku, oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi.

  1. Do wglądu:

 - dokument stwierdzający tożsamość

III. OPŁATY

  • Opłata skarbowa w kasie urzędu ( parter - pokój nr 6) lub na rachunek Urzędu Gminy

  i  Miasta Tuliszków   BS Konin Oddział Tuliszków Nr 24 8530 0000 0900 0126 2000  0010

  • za zaświadczenie    o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach, ich braku

       oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi. -   24, 00 

IV. SPOSÓB POSTĘPOWANIA

  1. Wydanie zaświadczenia    o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach, ich braku  oraz zaginięciu lub zniszczeniu księgi

 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Niezwłocznie

VI. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje

VII. INFORMACJE DODATKOWE

     brak

 

VIII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES)

 

Referat Ogólno-Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta  Tuliszków, ul. Plac Powstańców Styczniowych 1 – Za-ca Kierownika USC   Halina Patrzykąt /pokój nr 2 tel. (0-63) 279-17-71/

 

RO-USC 06/10

Wydanie II z dnia 19.03.2009 r.

Strona 1/1