MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W TULISZKOWIE

 

Adres: 62-740 Tuliszków

Plac  Powstańców Styczniowych 1863 r. 1

pow. turecki,  woj. wielkopolskie

 

telefon i fax:

e-mail: mgopstuliszkow@turek.lm.pl

bip: http://www.tuliszkow.naszops.pl/bip/

http://www.tuliszkow.naszops.pl/

 

 

KIEROWNIK: 

Marzena Rogowska

 

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1530