Przewodniczący RSM m. Tuliszkowa

Zenon Matuszewski

 

         Zarząd Samorządu Mieszkańców

Sławomir Małolepszy

Henryk Topolski

Krzysztof Gromada

Bogdan Kutkowski

Stanisław Janaszkiewicz

Włodzimierz Jura

 

Rada Samorządu Mieszkańców

Grażyna Glicza

Sławomir Małolepszy

Zenon Matuszewski

Włodzimierz Jura

Bogdan Kutkowski

Krzysztof Gromada

Henryk Topolski

Andrzej Janczewski

Stanisław Janaszkiewicz

Ryszard Tołoczko

Józef Radecki

Marianna Fabjańska

Teresa Wszędybył

Roman Kowalski

Włodzimierz Kmita