<>

S O Ł E C T W A

 


 

Sołectwo Gadowskie Holendry

           

Rada sołecka:

Sołtys – Krystyna Matysiak

Mirosław Rojek

Teresa Stadnicka

Grażyna Gierałka

 

Sołectwo Grzymiszew

 

Rada sołecka:

Sołtys – Jan Mikołajczyk

Zygfryd Młotkiewicz

Józef Rymiszewski

Józef Gronostaj

Władysław Soszyński

Janina Sobczak

Wacław Jasak

Marian Larek

 

Sołectwo Kiszewy

 

Rada sołecka:

Sołtys – Piotr Grzeszczak

Tadeusz Maciaszek

Józef Nowak

Zdzisław Sikorski

Marek Zawadzki

 

Sołectwo Krępa

 

            Rada sołecka:

Sołtys -  Andrzej Kujawiński

Barbara Kurzawa

Stefan Patrzykąt

Anna Woźniak

 

Sołectwo Nowy Świat

 

Rada sołecka:

Sołtys – Janina Dominiak

Zygmunt Osajda

Wojciech Kowalczewski

Józef Kumosiak

Grzegorz Mizgalski

Grażyna JaniszewskaSołectwo Ogorzelczyn

 

            Rada sołecka:

Sołtys – Jadwiga Wierzchowska

Agnieszka Woźniak

Jan Nowakowski

Marian Selewski

Marianna Kubiak

Mirosław Ziemiański

 

Sołectwo Piętno

 

Rada sołecka:

Sołtys – Adamek Stanisław

Jan Kałużny

Zygmunt Nowak

Czesław Witaszewski


 

Sołectwo Ruda

 

Rada sołecka:

Sołtys –Józef Kozłowski

Maria Kowalczyk

Wanda Malesza

Tomasz Darul


 

Sołectwo Sarbicko

 

Rada sołecka:

Sołtys – Romuald Ochocki

Robert Zabłocki

Julian Szczęsny

Piotr GrześkiewiczSołectwo Smaszew

 

Rada sołecka:

Sołtys – Jerzy Szulc

Roman Ścisły

Marek Zabłocki

Zbigniew Radziński


 

Sołectwo Tarnowa

 

Rada sołecka:

Sołtys – Małgorzata Siwek

Jerzy Ćwiek

Iwona Marciniak

Tomasz Kusiak

Jan Darul

Stanisław Andrzejak

 

Sołectwo Wielopole

 

Rada sołecka:

Sołtys - Jarosław Bącler

Henryk Bazela

Eugeniusz Kowalczyk

Urszula  WłodarczykSołectwo Wróblina

      

            Rada sołecka:

Sołtys – Lidia Barbusińska

Roman Zajdlic

Bogdan Siwek

Włodzimierz Gierałka

 

Sołectwo Wymysłów

 

            Rada sołecka:

Sołtys – Leszek Rosiak

Wiesław Ociński

Piotr Ignaczak

Franciszek Jacek


Sołectwo Zadworna

 

 Rada sołecka:

Sołtys – Lutosław Zając

Piotr Kotarski

Zenon Tomaszczyk

Mieczysław Karczewski

Władysław Pacholski