w sprawie

utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego