w sprawie

Przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.