Rejestr zarządzeń - rok 2007

 

 1. Zarządzenie Nr 0151/9/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 02.01.2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 2. Zarządzenie Nr 0151/10/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 22.01.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Zarządzenie Nr 0151/11/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.01.2007 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do przyznawania stypendiów sportowych ze środków budżetu Gminy i Miasta w Tuliszków
 4. Zarządzenie Nr 0151/12/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.01.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
 5. Zarządzenie Nr 0151/13/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.01.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 6. Zarządzenie Nr 0151/13A/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 19.01.2007r. w sprawie ustalenia regulaminu Otwartego Konkursu Ofert oraz powołania komisji konkursowej na wyłonienie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie sportu w 2007 roku . Zarządzenie Nr 0151/14/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 26.02.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok .
 7. Zarządzenie Nr 0151/15/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 26.02.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 8. Zarządzenie Nr 0151/16/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 13.03.2007 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań związanych z wyborami do organów jednostek pomocniczych GiM Tuliszków.
 9. Zarządzenie Nr 0151/17/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 14.03.2007 r. w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta w Tuliszków 2006 roku Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 10. Zarządzenie Nr 0151/18/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 15.03.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 11. Zarządzenie Nr 0151/19/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.03.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok
 12. Zarządzenie Nr 0151/20/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.03.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
 13. Zarządzenie Nr 0151/21/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok
 14. Zarządzenie Nr 0151/22/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.04.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok
 15. Zarządzenie Nr 0151/23/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 14.05.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 16. Zarządzenie Nr 0151/24/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 17.05.2007 r. w sprawie sporządzenie bilansu skonsolidowanego.
 17. Zarządzenie Nr 0151/25/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.05.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
 18. Zarządzenie Nr 0151/25a/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.05.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 19. Zarządzenie Nr 0151/26/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 05.06.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 20. Zarządzenie Nr 0151/27/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.06.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.
 21. Zarządzenie Nr 0151/28/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 05.06.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.
 22. Zarządzenie Nr 0151/29/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 05.06.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.
 23. Zarządzenie Nr 0151/30/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 05.06.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych.
 24. Zarządzenie Nr 0151/31/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 03.07.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 25. Zarządzenie Nr 0151/32/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.06.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta w Tuliszkowie na 2007 rok.
 26. Zarządzenie Nr 0151/33/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.06.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 27. Zarządzenie Nr 0151/34/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 10.07.2007 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom.
 28. Zarządzenie Nr 0151/35/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 20.07.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dowozy szkolne – Tuliszków 2007/2008.
 29. Zarządzenie Nr 0151/36/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 20.0.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dowozy szkolne Grzymiszew-Smaszew 2007/2008 r.
 30. Zarządzenie Nr 0151/37/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.07.2007 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu na „ Najładniejszą Posesję Gminy Tuliszków 2007 r.”.
 31. Zarządzenie Nr 0151/38/07 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 23.07.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Budowa centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie
 32. Zarządzenie Nr 0151/39/07 Burmistrza  Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.07.2007 r. w sprawie powołania komisji nagród Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innych okoliczności w 2007 r.
 33. Zarządzenie Nr 0151/40/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.07.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok
 34. Zarządzenie Nr 0151/41/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.07.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom  organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 roku.
 35. Zarządzenie Nr 0151/42/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 07.08.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowozy Szkolne- Tuliszków 2007/2008 r.
 36. Zarządzenie Nr 0151/43/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 07.08.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dowozy Szkolne- Grzymiszew – Smaszew  2007/2008 r.
 37. Zarządzenie Nr 0151/44/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 21.08.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”  Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Świat – Bagna” długość 0,795 km.
 38. Zarządzenie Nr 0151/45/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 22.08.2007 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Tuliszków na okres 3 lat.
 39. Zarządzenie Nr 0151/46/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 22.08.2007 r. w sprawie określenia wysokości czynszu dzierżawnego na 2007 rok.
 40. Zarządzenie Nr 0151/47/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 24.08 2007 r. w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków i instytucji kultury za I półrocze 2007 roku Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
 41. Zarządzenie Nr 0151/48/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.08 2007 r. w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w mieście Tuliszków na okres 3 lat.
 42. Zarządzenie Nr 0151/49/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej na ulicy Adama Mickiewicza w Tuliszkowie „
 43. Zarządzenie Nr 0151/50/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.08.2007 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika na Placu Wolności w Tuliszkowie”
 44. Zarządzenie Nr 0151/51/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.08.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 r.
 45. Zarządzenie Nr 0151/52/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 30.08.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych  kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 46. Zarządzenie Nr 0151/53/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.03.2007 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi M-G Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie pełnomocnictwa do przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne i dokonywania zamówień publicznych dla M-G Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie.
 47. Zarządzenie Nr 0151/54/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi MGOK w Tuliszkowie pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne.
 48. Zarządzenie Nr 0151/55/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi MGOPS w Tuliszkowie pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne.
 49. Zarządzenie Nr 0151/56/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi ZGKiM w Tuliszkowie pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań o zmówienia publiczne.
 50. Zarządzenie Nr 0151/57/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi GZEAO w Tuliszkowie pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
 51. Zarządzenie Nr 0151/58/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie  udzielania Dyrektorowi Zespołu Szkół w Tuliszkowie pełnomocnictwa o prowadzenia  postępowań o zamówienie publiczne.
 52. Zarządzenie Nr 0151/59/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r.  w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kiszewach pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
 53. Zarządzenie Nr 0151/60/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r.  w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie  pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
 54. Zarządzenie Nr 0151/61/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r.  w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tarnowej pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
 55. Zarządzenie Nr 0151/62/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r.  w sprawie udzielenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Smaszewie pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
 56. Zarządzenie Nr 0151/63/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r.  w sprawie udzielenia Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
 57. Zarządzenie Nr 0151/64/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r.  w sprawie udzielenia Dyrektorowi Gimnazjum w Grzymiszewie  pełnomocnictwa do prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.
 58. Zarządzenie Nr 0151/65/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi M-G Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie zwykłego zarządu.
 59. Zarządzenie Nr 0151/66/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi MGOK w Tuliszkowie do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie w zakresie zwykłego zarządu
 60. Zarządzenie Nr 0151/67/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi MGOPS w Tuliszkowie do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie zwykłego zarządu.
 61. Zarządzenie Nr 0151/68/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi ZGKIM w Tuliszkowie do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie spraw zwykłego zarządu.
 62. Zarządzenie Nr 0151/69/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi GZEAO  w Tuliszkowie do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie spraw zwykłego zarządu.
 63. Zarządzenie Nr 0151/70/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Tuliszkowie do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie spraw zwykłego zarządu.
 64. Zarządzenie Nr 0151/71/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Kiszewach do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie spraw zwykłego zarządu.
 65. Zarządzenie Nr 0151/72/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie spraw zwykłego zarządu.
 66. Zarządzenie Nr 0151/73/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tarnowej do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie spraw zwykłego zarządu.
 67. Zarządzenie Nr 0151/74/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Tarnowej do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie spraw zwykłego zarządu.
 68. Zarządzenie Nr 0151/75/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzymiszewie  do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie spraw zwykłego zarządu.
 69. Zarządzenie Nr 0151/76/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.09.2007 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum w Grzymiszewie do składania oświadczeń woli w imieniu Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie spraw zwykłego zarządu.
 70. Zarządzenie Nr 0151/77/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 11.09.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Budowa centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Ogorzelczynie.
 71. Zarządzenie Nr 0151/78/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 20.09.2007 r. powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Imiełków- Imiełków Wieś”
 72. Zarządzenie Nr 0151/79/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.09.2007 r. w sprawie powołania komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21.10.2007 r.
 73. Zarządzenie Nr 0151/80/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 26.09.2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „ Dowozy szkolne 2007/2008”
 74. Zarządzenie Nr 0151/81/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.09.2007 r. w sprawie powołania komisji odbioru wykonania prac remontowych na stadionie miejskim w Tuliszkowie.
 75. Zarządzenie Nr 0151/82/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.09.2007 r. w sprawie  zmiany Zarządzenia nr 0151/70/2007 z dnia 25.09.2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.
 76. Zarządzenie Nr 0151/83/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.09.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
 77. Zarządzenie Nr 0151/84/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.09.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 78. Zarządzenie Nr 0151/85/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 01.10.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania „ Dostawa fabrycznie nowego wozu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej”
 79. Zarządzenie Nr 0151/86/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 10.10.2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2003 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ustalenia regulaminu GKRPA.
 80. Zarządzenie Nr 0151/87/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 10.10.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
 81. Zarządzenie Nr 0151/88/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 17.10.2007 r. w sprawie powołania komisji odbioru prac wykonywanych w budynku UGiM na podstawie umowy nr. RG-PPG 2222/15/2007 z dnia 02 sierpnia 2007 r.
 82. Zarządzenie Nr 0151/89/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 31.10.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
 83. Zarządzenie Nr 0151/90/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 31.10.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 84. Zarządzenie Nr 0151/91/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 06.11.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nowy Świat- Bagna”
 85. Zarządzenie Nr 0151/92/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 06.11.2007 r. w sprawie wydzierżawienia części gruntów z nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 2784 położonej w Tuliszkowie oraz sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia.
 86. Zarządzenie Nr 0151/93/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 09.11.2007 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2007 r dniem wolnym od pracy za odpracowaniem dla pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie.
 87. Zarządzenie Nr 0151/94/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 15.11.2007 r. w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2008 rok.
 88. Zarządzenie Nr 0151/95/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 19.11.2007 r. w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie zakupu środka trwałego w ZGKiM w Tuliszkowie.
 89. Zarządzenie Nr 0151/96/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 20.11.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 90. Zarządzenie Nr 0151/97/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 23.11 2007 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
 91. Zarządzenie Nr 0151/98/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 26.11.2007 r. w sprawie zamiany Zarządzenia nr. 0151/11/2007 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 25.01.2007 r. w sprawie powołania komisji stypendialnej do przeprowadzenia stypendiów sportowych ze środków budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
 92. Zarządzenie Nr 0151/99/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 26.11.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz powołania komisji konkursowej na wykonanie ofert z zakresu realizacji zadań pożytku publicznego w zakresie sportu w 2007 roku.
 93. Zarządzenie Nr 0151/100/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 26.11.2007 r w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego „ Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Imiełków- Imiełków Wieś”
 94. Zarządzenie Nr 0151/101/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.11.2007 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania kryzysowego”
 95. Zarządzenie Nr 0151/102/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.11.2007 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 96. Zarządzenie Nr 0151/103/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.11.2007 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy i Miasta Tuliszków.
 97. Zarządzenie Nr 0151/104/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.11.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
 98. Zarządzenie Nr 0151/105/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.11.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.
 99. Zarządzenie Nr 0151/106/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 04.12.2007 r. w sprawie powołania komisji odbioru wykonania prac remontowych na stadionie miejskim w Tuliszkowie.
 100. Zarządzenie Nr 0151/107/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 05.12.2007 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania „ Zakup , dostarczenie i instalacja zestawów do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym i w Gimnazjum w Grzymiszewie”
 101. Zarządzenie Nr 0151/108/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 05.12.2007 r. w sprawie powołania odbioru zadania „ Zakupu , dostarczenia i instalacji zestawów  do monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Tuliszkowie”
 102. Zarządzenie Nr 0151/109/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 14.12.2007 r. w sprawie powołania komisji odbioru robót związanych z odwodnieniem korpusu drogi i oznakowaniem pionowym drogi Imiełków „
 103. Zarządzenie Nr 0151/110/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
 104. Zarządzenie Nr 0151/111/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 20.12.2007 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 r.
 105. Zarządzenie Nr 0151/112/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie rozkładu czasu pracy pracowników samorządowych UGiM w Tuliszkowie na 2008 r.
 106. Zarządzenie Nr 0151/112a/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 31.12.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Tuliszków na 2007 rok.
 107. Zarządzenie Nr 0151/112b/07 Burmistrza Gminy i Miasta w Tuliszkowie z dnia 31.12.2007 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom organizacyjnym o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2007 rok.