STRUKTURA ORGANIZACYJNA
URZĘDU GMINY I MIASTA TULISZKÓW
 
Krzysztof Roman - Burmistrz Gminy i Miasta - tel .: 63 279 31 16 wew. 62
 
Marzenna Beata Mikołajczyk - Sekretarz Gminy i Miasta -  tel .: 63 279 31 16 wew. 66
 
Anna Nawrocka - Skarbnik Gminy i Miasta - tel .: 63 279 31 16 wew. 64
 
Mariola Gronostaj -  p o. Kierownika  Centrum Usług Wspólnych tel. 63 279 31 16 wew. 85
 
Paulina Rusek- p.o. Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego- tel. 63 279 31 16 wew. 80
 
Krzysztof Szelewski - Radca Prawny Urzędu Gminy i Miasta - tel .: 63 279 31 16 wew. 76
 
I. Referat Finansowy :
 

  Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej
- tel.: 63 279 31 16 wew. 65 lub bezpośredni: 63 279 17 65 pok. 12
  Inspektor Dorota Siepka
  Inspektor Emilia Pietrzak
  Podinspektor Aleksandra Dysma

 

Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej
- tel .: 63 279 31 16 wew. 69 lub bezpośredni: 63 279 17 69 pok. 1
  Inspektor Mirosława Miczyńska
  Inspektor Monika Linka

  

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat
- tel.: 63 279 31 16 wew. 79 lub bezpośredni: 63 279 17 79 pok. 1
  Inspektor Jolanta Fic
 
 
  Stanowisko pracy ds. opłat lokalnych i windykacji
- tel .: 63 279 31 16 wew. 84 lub bezpośredni: 63 279 17 84 pok. 26
  Podinspektor Paulina Raszewska

 


II. Referat Ogólnoorganizacyjny :
  
Stanowisko pracy ds. obsługi rady i jej organów
- tel .: 63 279 31 16 wew. 68 lub bezpośredni: 63 279 17 68 pok. 11
Inspektor Alina Przybysz

 

  Stanowisko pracy ds. obywatelskich, obrony cywilnej i wojskowych
- tel .: 63 279 31 16 wew. 72 lub bezpośredni: 63 279 17 72 pok. 3
Inspektor Magdalena Zielińska

 

  Stanowisko pracy ds. obsługi Urzędu Stanu Cywilnego
- tel .: 63 279 31 16 wew. 71 lub bezpośredni: 63 279 17 71 pok. 2
Inspektor Halina Patrzykąt

 

  Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu
- tel .: 63 279 31 16 wew.  86 lub bezpośredni: 63 279 17 86 pok. 15
Inspektor Magdalena Markiewicz

 

  Stanowisko pracy  informatyk
- tel .: 63 279 31 16 wew. 77 lub bezpośredni: 063 279 17 77 pok. 19
informatyk Magdalena Potrzebowska

 

  Stanowisko pracy ds. obsługi interesanta i sportu
- tel .: 63 279 31 16 wew. 61 lub bezpośredni: 63 279 17 61
Inspektor Tomasz Pałasz
 
Stanowisko pracy ds. promocji gminy
- tel .: 63 279 31 16 wew. 63 lub bezpośredni: 63 279 17 63 pok.13
Podinspektor Sylwia Piechocińska
 
Stanowisko pracy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
- tel .: 63 279 31 16 wew. 63 lub bezpośredni: 63 279 17 73 pok. 13
Referent Justyna Okońska

 

III. Referat Rozwoju Gospodarczego :
 
 Stanowisko pracy ds. mienia komunalnego i gospodarki gruntami
- tel .: 63 279 31 16 wew. 83 lub bezpośredni: 63 279 17 83 pok. 22
Podinspektor Aleksandra Małolepsza

 

  Stanowisko pracy ds. leśnictwa i ochrony środowiska
- tel .: 63 279 31 16 wew. 84 lub bezpośredni: 63 279 17 84 pok.26
Podinspektor Anna Jesiołkiewicz

 

  Stanowisko pracy ds. planowania przestrzennego
- tel .: 63 279 31 16 wew. 82 lub bezpośredni: 63 279 17 82 pok. 21
Inspektor Paulina Rusek

 

   Stanowisko pracy ds. rolnictwa i melioracji
- tel .: 63 279 31 16 wew. 84 lub bezpośredni: 63 279 17 84 pok. 26
 Inspektor Mariola Musiałowska

 

Stanowisko pracy ds. drogownictwa
- tel .: 63 279 31 16 wew. 67 lub bezpośredni: 63 279 17 67 pok. 24
Podinspektor Justyna Tomczyk
 
IV. Referat Centrum Usług Wspólnych :
 
Stanowisko pracy ds. ewidencyjno - księgowych
tel.:63 279 17 85; pok. 23
Inspektor Agnieszka Szmytka
 
Stanowisko pracy ds. płacowo- kadrowych
tel.:63 279 17 85; pok. 23
Inspektor Mariola Gronostaj
 
Stanowisko pracy ds. ewidencyjno - księgowych
tel.:63 279 17 85; pok. 23
Starszy Inspektor Danuta Maćczak
 
 
Koordynatorzy  do spraw dostępności

Inspektor Ewa Walkowska

Koordynator do spraw dostępności architektonicznej

tel.:63 279 17 67; pok. 24

ewa.walkowska@tuliszkow.pl

 

Informatyk Magdalena Potrzebowska

Koordynator do spraw dostępności cyfrowej

te.: 63 279 17 77; pok.19

informatyk@tuliszkow.pl

 

Podinspektor Sylwia Piechocińska

Koordynator do spraw dostępności informacyjno- komunikacyjnej

tel. 63 279 17 63 ; pok. 13

promocja@tuliszkow.pl