Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża drogowa) nadzorującego realizację inwestycji „Budowa drogi Kiszewy-Budki”.