ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2022 BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 21 lipca 2022 r.

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2022-2025