Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole z dnia 26.07.2022 r.