UCHWAŁA NR 0007.39.2022 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie i Mieście Tuliszków na rok szkolny 2022/2023