Zamknij okno Drukuj dokument

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Tuliszków, Zadworna, Ogorzelczyn, Tarnowa- Etap III

Sygnatura zamówienia : RRG.271.15.2022

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Data ogłoszenia: 30.06.2022 r.

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu (153.1kB)    
SWZ (441.9kB)    
załącznik nr 2 Formularz ofertowy (59kB)    
załącznik nr 2 Formularz ofertowy (145.5kB)    
Załącznik nr 1 - dokumentacja (37.1MB)    
Załącznik nr 2A - kosztorysy ofertowe (129.8kB)    
Załącznik nr 3a - oświadczenie o spelnianiu warunków w udziału w postępowaniu (18.4kB)    
Załącznik nr 3a - oświadczenie o spelnianiu warunków w udziału w postępowaniu (118.8kB)    
Załącznik nr 3b - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (18.6kB)    
Załącznik nr 3b - oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (125.1kB)    
Załącznik nr 3c- oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu (podmiot udostępniajacy zasoby) (18.4kB)    
Załącznik nr 3c- oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu (podmiot udostępniajacy zasoby) (119.4kB)    
Załącznik nr 3d -oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (podmiot udostępniający zasoby) (18.6kB)    
Załącznik nr 3d -oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (podmiot udostępniający zasoby) (124.4kB)    
Załącznik nr 4 -zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (32.5kB)    
Załącznik nr 4 -zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (156.1kB)    
Załącznik nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (49.5kB)    
Załącznik nr 5 oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (206.6kB)    
załącznik nr 6 - wykaz robót (45kB)    
załącznik nr 6 - wykaz robót (100.4kB)    
załącznik nr 7 - wykaz osób (41.5kB)    
załącznik nr 7 - wykaz osób (132kB)    
Załącznik nr 8 -wzór umowy (403.3kB)    
Załącznik nr 9- oświadczenie o aktualności oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia z postępowania (19.9kB)    
Załącznik nr 9- oświadczenie o aktualności oświadczenia dot. braku podstaw wykluczenia z postępowania (149kB)    
1.Odpowiedzi na pytania wykonawców (250.5kB)    
2. Informacja o kwocie przeznaczonej na realizacje zamówienia (197.3kB)    
4. Informacja z otwarcia ofert (275.8kB)    
6. Informacja o unieważnieniu postępowania-strona internetowa (297.8kB)    
Ogłoszenie o wyniku postepowania (116.5kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:UGiM Tuliszków
Źródło informacji:Magdalena Kutkowska
Data utworzenia:2022-06-30 12:49:58
Wprowadził do systemu:Marta Janczak
Data wprowadzenia:2022-06-30 12:49:59
Opublikował:Marta Janczak
Data publikacji:2022-06-30 12:52:11
Ostatnia zmiana:2022-07-22 11:43:39
Ilość wyświetleń:720