ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022
z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie